Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Pravila posudbe i korištenja usluga knjižnice

Sadržaj   |     |   18.07.2011.

Posuđujemo

  • Knjige
  • CD-e i DVD-e
  • CD-ROM-ove

 

Usluge Knjižnice mogu koristiti samo članovi Knjižnice

Prilikom korištenja usluga Knjižnice potrebno je predočiti člansku iskaznicu

Kod pojedinačne članarine najviše se istodobno može posuditi 5 jedinica građe i to 3 jedinice knjižne i 2 jedinice neknjižne građe

Kod obiteljske članarine najviše se može posuditi 10 jedinica građe i to 6 knjižne i 4 neknjižne

Članarina za pojedine odjele uključuje posudbu samo na tim odjelima, dok obiteljska članarina omogućuje korištenje svih odjela

Knjižna građa posuđuje se na rok od 20 dana, nakon čega se zaduženje može produžiti samo jednom

Neknjižna građa - CD, CD-ROM-ovi i video kasete posuđuju se na rok od 5 dana, a DVD-e posuđuje se na rok od 3 dana

Najviše se mogu posuditi 3 knjige odnosno 6 knjiga za obiteljsku članarinu

Sve knjige posuđujemo na 20 dana, video kasete i CD-e na 5 dana, a DVD-e na 3 dana

Posuđene knjige mogu se produžiti još 1 puta · za nevraćene knjige nakon 35 dana posudbe knjižnica šalje prvu opomenu

 

Zakasnina za knjige iznosi 0,50 kn po knjizi i danu

Zakasnina za video kasete, audio kasete, CD-ROM-ove, CD-e iznosi 3,00 kn po danu zakašnjenja

 

Izdavanje nove iskaznice 10 kn

Korištenje interneta (po satu) 5 kn

Printanje sa interneta i CD-romova po stranici crno-bijeli ispis 1 kn a ispis u boji 5 kn

 

 

LEKTIRA SE NE PRODUŽUJE!

Knjigu je moguće rezervirati osobno i telefonom

Nakon isteka roka zaduženja naplaćuje se zakasnina

Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom za istovrsnu građu ili novčanom nadoknadom

Građa iz referentnih zbirki može se koristiti samo na odjelima kojima pripada

 

Pravo na uporabu računala se dobiva isključivo upisom u knjižnicu!

Naplata uporabe računala nije vezana za upisninu!