Kontakti

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Trg bana Josipa Jelačića 5, 33000 Virovitica
MB: 03646904
OIB: 17414117306
Žiro-račun: 2360000-1849100001
IBAN: HR5523600001849100001

Ravnatelj
033 721 940
099 489 7042
e-mail: gkc@vt.htnet.hr

Županijska matična služba
033 721 734, silvija@knjiznicavirovitica.hr

Računovodstvo
033 721 930, racunovodstvo@knjiznicavirovitica.hr

Fax: 033 721 907, 033 722 815

Odjel za odrasle

033 721 914, info@knjiznicavirovitica.hr

Dječji odjel i info pult
033 721 415, mirjana@knjiznicavirovitica.hr

Igraonica
033 721 757, ivana@knjiznicavirovitica.hr

Nabava / obrada
033 721 826, nabavaknjiga@knjiznicavirovitica.hr

Stručno-znanstveni odjel
033 638 450, info@knjiznicavirovitica.hr

 

Tijekom srpnja i kolovoza ljetno radno vrijeme Knjižnice:

ponedjeljak, srijeda, petak
7.30-15.30 sati
utorak, četvrtak
12.00-19.30 sati
radne subote
11. i 25. srpnja: 8.00-13.00 
 8. i 22. kolovoza: 8.00-13.00