Misao tjedna

     

 

Kada bi se godina mogla smjestiti u sat,
jesen bi bila sat čarolije.

Victoria Erickson