Najave događanja
2.4.2015. u 09:00 sati
2.4.2015. u 18:00 sati
7.4.2015. u 19:00 sati
9.4.2015. u 10:00 sati
9.4.2015. u 17:00 sati
21.4.2015. u 18:30 sati
21.4.2015. u 19:00 sati
22.4.2015. u 19:00 sati
23.4.2015. u 13:00 sati
23.4.2015. u 16:00 sati
23.4.2015. u 19:00 sati
23.4.2015. u 20:30 sati
26.4.2015. u 18:00 sati
26.4.2015. u 19:30 sati
30.4.2015. u 19:00 sati

Knjižnica na Facebooku
Knjižnica na Facebooku


Pogledajte i poslušajte


Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Natječaj za diplomiranog knjižničara

Natječaji   |     |   01.12.2008.

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica

E-mail:gkc@vt.htnet.hr

Ur. broj: 2189-51-08-75

U Virovitici, 01.12.2008.

 

 

R a s p i s u j e :

 

 

 

N A T J E Č A J

za prijam radnika na radno mjesto

 

 

 

  • diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme, zamjena za porodiljski dopust 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete: 

  • VSS – diplomirani knjižničar

  • položen stručni ispit

  • najmanje 1 godina radnog staža u Gradskoj knjižnici

 Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

  • domovnicu

  • životopis

  • dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome)

  • preslik radne knjižice

  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

 

Prijave se podnose na adresu:

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 23, Virovitica 

s naznakom „Za natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Virovitica.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obavješteni u zakonskom roku.