Produženje roka posudbe

Tel. 033 721 415

Sve knjige posuđujemo na 20 dana; CD-ove i CD-ROM-ove na 5 dana, DVD-ove na 3 dana.
Posuđene knjige mogu se jednom produžiti na rok od 14 dana.
Lektira i neknjižna građa se ne produžuju!