Seminari, završni, diplomski radovi

Na Odjelu za odrasle djeluje Informacijska služba koja pruža informacijske usluge usmjeravanja, poučavanja i pomoći korisnicima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga. Informatori pomažu u tematskom pretraživanju odnosno sastavljanju bibliografskih popisa na određenu temu (seminarski, stručni, znanstveni radovi; završni, diplomski radovi i sl.).
Pružamo i referalne usluge (upućujemo korisnike na izvore u drugim knjižnicama i/ili informacijskim subjektima) pretraživanja bibliotečnih kataloga, dostupnih baza podataka, sekundarnih izvora (bibliografije, vodiči), složenih tematskih i retrospektivnih pretraživanja, te usluge poduke. Referalne usluge pretraživanja informacijskih izvora mogu rezultirati međuknjižničnom posudbom ako su izvori dostupni.

Sastavljanje bibliografskih popisa je posao koji zahtijeva znanje, iskustvo, stručnost i vrijeme za izradu, stoga se teme najavljuju. Vrijeme izrade ovisi o temi, složenosti rada i zauzetosti informatora, najčešće 1-3 dana za seminarske, završne i diplomske radove.

Tematsko pretraživanje i izradu biliografskih popisa možete naručiti i na tel. 033 721 914