Virovitička Gradska knjižnica bila je pod nadležnošću Matične službe Bjelovarsko-bilogorske županije,  a od 24. lipnja 2008. godine dobiva status matičnosti. Knjižnica od tada obavlja temeljnu djelatnost Županijske matične narodne knjižnice za narodne i školske knjižnice na području Virovitičko-podravske županije.

Za dobivanje statusa matičnosti bilo je potrebno ispuniti brojne zahtjeve, od pravnih akata, okupljanja potrebnog broja stručnih djelatnika (deset djelatnika s položenim stručnim ispitom) do osiguranja kvalitetne informatičke opreme.