U Gradskoj knjižnici Virovitica u srijedu, 28. studenog održano je Javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ kojim se uređuje sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Virovitice i dijela Općine Špišić Bukovica i Lukač, odnosno, aglomeracije Virovitica. Predstavljanju su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti, projektnih partnera i izvođača, nevladinih eko udruga, gospodarstva, medija i zainteresirani građani aglomeracije Virovitica.

Uz uvodna obraćanja predstavnika Virkoma, kao korisnika Projekta, prisutnima se obratio Željko Kovačević, direktor Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu (posredničko tijelo razine 2). O značaju Projekta za sve stanovnike aglomeracije Virovitica, u ime projektnih partnera, govorili su Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice, Hrvoje Miler, načelnik Općine Špišić Bukovica, Đuro Bukvić, načelnik Općine Lukač, dok se u ime Virovitičko-podravske županije obratio župan Igor Andrović.

 

Margareta Ptiček, direktorica tvrtke Virkom, pozdravila je uzvanike. – Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica trenutačno je najznačajniji infrastrukturni projekt koji provodi tvrtka Virkom. Dosta je već napravljeno i izgrađeno, a uskoro nas očekuje još jedna važna aktivnost – potpisivanje ugovora o izgradnji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s kojim će se znatno poboljšati kvaliteta vodno-komunalna infrastrukture – istaknula je direktorica Ptiček.

O ciljevima i aktivnostima Projekta, govorio je Damir Marenić, upravitelj Virkoma i zamjenik gradonačelnika Virovitice. – Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšanje i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU i provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, osnovni su ciljevi Projekta Aglomeracija Virovitica. Vrijednost mu je nešto više od 147 milijuna kuna od kojih je 70 posto financirano zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije, s tim da je ostatak osiguran iz nacionalnih sredstvima – izjavio je Damir Marenić.

O tome što ovaj projekt znači za njihove općine govorili su načelnici Špišić Bukovice Hrvoje Miler te Lukača Đuro Bukvić.

U prvoj fazi projekta postavljena je kanalizacija u virovitičkim prigradskim naseljima, odnosno dovedena je do svake obiteljske kuće. Napravljeno je oko 36 kilometara kanalizacijske mreže u Virovitici, Špišić Bukovici i Breziku, 13 crpnih stanica te 13 mjerno regulacijskih okana koja će pridonijeti regulaciji vodoopskrbe, odnosno smanjenu gubitaka.
– Grad Virovitica je gotovo 100 posto pokriven odvodnjom, a gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda napokon ćemo dobiti vlastiti uređaj za pročišćavanje visokog stupnja čime će se riješiti cjelovita odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Ovim projektom ujedno stvaramo pretpostavke za ekološki održivu sredinu jer dajemo maksimalno kako bi štetni utjecaji na okoliš bili minimalni – rekao je gradonačelnik Kirin.

Najveći pojedinačni projekt koji se trenutno realizira trenutno na području naše županije pohvalio je i župan Igor Andrović.
– Ovo je projekt gdje vidimo sinergiju Grada Virovitice sa susjednim općinama, ali i s resornim ministarstvima i Hrvatskim vodama. Onima koji sudjeluju u projektu čestitam na upornosti jer ovaj projekt ima velik učinak na kvalitetu života stanovnika – kazao je župan Andrović istaknuvši kako se nada da će u budućnosti cijela županija biti pokrivena sustavima aglomeracija jer se u tom smjeru i krenulo.

Cjelokupne aktivnosti Projekta uključuju izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES, izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i izgradnju mjernih okana na vodoopskrbnoj mreži (36,4 km mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, 13 crpnih stanica za otpadne vode, izgradnja kišnog preljeva na sustavu odvodnje otpadnih voda te izgradnja i opremanje 13 mjerno-regulacijskih okana na sustavu vodoopskrbe), kao i nabava opreme potrebne za održavanje i upravljanje postojećom infrastrukturom odvodnje otpadnih voda uz uspostavu GIS sustava odvodnje otpadnih voda.

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica” vrijedan je 147.246.575 milijuna kuna, od kojih je EU fondovima sufinancirano 70,21 posto prihvatljivih troškova, odnosno 103.388.722 kuna. Projekt se financira iz dva programska razdoblja: Operativnog programa Zaštita okoliša (2007.-2013.) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.- 2020.). (Virkom)