Prvi sastanak Upravnog i Nadzornog odbora održan je dana 07. siječnja 2019. na kojem je izabrana predsjednica  Jasna Per- Kožnjak, dva dopredsjednika, Vlasta Despotovski i Antun Horak, tajnik Zdravko Per, te blagajnik Mario Horak.

Sastanak je održan u Gradskoj knjižnici i čitaonici  Virovitica, a potom je ravnateljica Višnja Romaj predstavila zbirku čeških knjiga koje su članovima knjižnice raspoložive za korištenje.