U suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba Matična služba Virovitičko-podravske Županije organizirala je stručni skup  Virtualne izložbe digitalizirane građe.

Predavačice dr. sc. Sofija Klarin Zadravec i Dragana Koljenik su na radionici uvodno prikazle koncept virtualne izložbe digitalizirane građe, dosadašnji rad na izradi virtualnih izložbi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te u ostalim knjižnicama.

Predstavljeni su alati za izradu virtualnih izložbi. Praktični dio radionice obuhvatio je izradu virtualne izložbe u CMS sustavu WordPress: prijavu u administracijsko sučelje, rad s nadzornom pločom, izradu i uređivanje sadržaja, strukturiranje putem stranica i kategorija, integraciju multimedijalnih elemenata u sadržaj te osnove administriranja CMS sustava.

Predavanje je bilo namjenjeno knjižničarima koji na ovaj način mogu predstaviti svoj rad, rad svojih škola, organizirati izložbe, vodiče i sve to – virtualnom izložbom.

Na predavanju su sudjelovali knjižničari  iz Virovitičko-podravske županije.