Mjesec ožujak posvećen je hrvatskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013. pokrenuo je posebnu manifestaciju Mjesec hrvatskoga jezika.
Dani hrvatskoga jezika održavaju se od 1991. godine radi podizanja jezične kulture te boljeg poznavanja hrvatskog jezika i njegove povijesti. Hrvatski jezik temelj je naše pismenosti, identiteta i kulture. Ovom manifestacijom želi se istaknuti važnost očuvanja materinskoga jezika, njegovih dijalekata i narječja.
Isto tako, Dani hrvatskog jezika nastoje upoznati javnost s bogatom jezičnom baštinom i jezičnom poviješću.