U sklopu predviđene serije predavanja u knjižnici Vrhovi koji će Vas osvojiti, Sebastian Leci je u utorak, 25. kolovoza održao predavanje “Sjeverna stijena Triglava”.

Predavač je u uvodu iznio osnovne crte sporta kojim se bavi – alpinizma i opremu kojom se koristi prilikom uspona na stjenovite vrhove. Za uspon na sjevernu stijenu Triglava imao je više od tri mjeseca pripreme. Posljednjeg mjeseca pripreme uspinjao se na papučke i velebitske stijene. Krajem lipnja konačno je slijedio dugo pripremani i očekivani uspon na sjevernu stijenu Triglava, avantura koju je Sebastian Leci zorno prepričao prisutinima.

Sljedeće predavanje “Dinarska stijena” planirano je u listopadu.

(www.icv.hr, mš, knjiznicavirovitica, nk)