U četvrtak, 30. rujna 2020. u knjižnici je održana radionica za predstavnike županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode te predstavnike državnih tijela i udruga koje se bave zaštitom prirode i okoliša i to na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske  županije.

Radionica je održana u sklopu projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom Izrada Okvira za prioritetne aktivnosti – financijsko planiranje provedbe mjera zaštite za Natura 2000 područja (eng. Prioritised Action Framework – PAF.)

PAF je strateški dokument za višegodišnje planiranje čija je svrha pružiti pregled prioritetnih mjera potrebnih za ostvarenje ciljeva očuvanja u područjima mreže „Natura 2000“ i s njome povezane zelene infrastrukture te uvrstiti potrebe za njihovim financiranjem u relevantne instrumente EU-a za financiranje u okviru narednog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.
U skladu s ciljevima Direktive o staništima, mjere koje treba utvrditi u PAF-u moraju prije svega biti namijenjene „održavanju ili povratu u povoljno stanje očuvanosti prirodnih staništa i vrsta od značaja za EU uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i kulturne potrebe te regionalne i lokalne karakteristike”.