Provjerite što je na VIDIK-u!

Uskoro počinjemo s posudbom elektroničkih knjiga. Istražite što je na popisu za sada!

VI(rovitička) DI(gitalna) K(njižnica)