Tajkunova kći je najčitaniji hrvatski roman u 2020. u našoj knjižnici. Pogledajte što o tome kaže njegova autorica. Dragana, hvala vam!