Društvene mreže kao most između stvarnog i virtualnog u doba pandemije – s primjerom Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici
Sažetak

‘Cilj je u ovome radu objasniti položaj i funkcioniranje narodnih knjižnica u vrijeme pandemije koronavirusa s naglaskom na Gradsku knjižnicu i čitaonicu u Virovitici. Rad se sastoji od uvodnog dijela u kojemu se objašnjavaju teorijske pretpostavke vezane za narodne knjižnice koje su se i u novonastaloj situaciji uspješno postavile pred izazovima. U nastavku je opisan položaj knjižnica na društvenim mrežama te prednosti koje su društvene mreže donijele knjižnicama u vrijeme pandemije. Središnji dio rada odnosi se na Gradsku knjižnicu i čitaonicu u Virovitici. Statistički podatci na primjeru spomenute knjižnice idu u prilog činjenici da je veći angažman na društvenoj mreži Facebook u vrijeme najstrožih propisanih mjera pridonio povećanju broja pratitelja stranice knjižnice, detaljnijem praćenju sadržaja i sudjelovanju u kreiranju istih; u popularizaciji knjižnice općenito. U zaključku se promišlja o pravcu prema kojemu knjižnice zadržavaju svoju tradicionalnu ulogu, ali pri tome rade i na proširenju svojega poslovanja u virtualnom svijetu. Iz tog razloga proveden je kraći online anketni upitnik čiji su rezultati prezentirani u završnom dijelu, a upitnik je dodan kao prilog radu.’