Novi Cjenik usluga, pravila posudbe i korištenja knjižnične građe za 2021.

Donosimo novi cjenik usluga te nova pravila posudbe i korištenja knjižnične građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica