Priča o Bukiju završila na stranicama Jutarnjeg lista!
https://www.jutarnji.hr/vaumijau/aktualno/ovo-je-najpopularniji-macak-u-gradu-zivi-kao-car-ljudi-mu-donose-hranu-i-besplatno-ga-lijece-15082208?fbclid=IwAR04pf-R2ULOF6wP2kjO-6GudfUvfVmxSe-eo5_6O1pe_L0S4ZppSP9v7c4