U sklopu programa Rokovo 2021., 15.8. (nedjelja) održano je predavanje na temu virovitička glazba jučer, danas sutra.
Predavanje je ujedno i dio projekta “Uz Miku i Virku kroz zavičajnu zbirku”. Namijenjeno je osnovnoškolskoj djeci. Cilj spomenutog predavanja je približiti djeci činjenice o bogatoj glazbenoj baštini virovitičkog kraja te ljudima koji su za to zaslužni.
Tijekom predavanja djeca su imala priliku slušati o samim počecima glazbe u Virovitici, mjestima te prigodama gdje se po prvi puta susretalo s glazbom. Saznali su ponešto o velikanima poput Jana Vlašimskog, Kamila Kolba, Frana Mikolića te njihovom značajnom doprinosu na području glazbene kulture.
U nastavku predavanja upoznata su s društvima poput Rodoljuba i Gradske glazbe te njihovom djelovanju od osnivanja pa sve do danas. Upoznata su s djelovanjem Glazbene škole Jan Vlašimski te mjestom koje zauzima u obrazovanju mladih glazbenih naraštaja.
Na samom kraju predavanja djeca su imala priliku dobivene informacije utvrditi i ponoviti kroz zanimljiv kvizom. 
Predavanje i radionicu je proveo Dorijan Molnar, student glazbene pedagogije na Glazbenoj akademiji u Osijeku.