Znameniti ljudi virovitičkog kraja je etapa u projektu Uz Miku i Virku kroz zavičajnu zbirku, projektu koji zavičajnu povijest, društveno stvaralaštvo i tradiciju približava djeci i mladima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, a obuhvaća nekoliko tema i etapa. Dramska improvizacija Znameniti ljudi virovitičkog kraja je realizirana kao prva etapa projekta. Pogledajte!