U okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., usmjerenog na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti, Ministarstvo kulture i medija RH potpisalo je 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu poziva ‘Čitanjem do uključivog društva’. Poziv je etapa Nacionalne strategije za poticanje čitanja 2017.-2022. koju provodi MKM s ciljem uspostavljanja učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju, razvoja čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, te povećanja dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 41.000.000,00 kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Potrubi za knjigu, vrijednog nešto više od 2.500.000,00 kuna je Gradska knjižnica i čitaonica u Virovitici, partneri su Virovitičko-podravska županija Grad Virovitica, a izradila ga je županijska Razvojna agencija Vidra. Trajanje projekta je dvije, uz osiguranu održivost u sljedećih pet godina, a obuhvaća sljedeće ciljane skupine: djecu i mlade do 25 godina, osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Potporu i podršku prijavi Knjižnice na poziv u veljači ove godine bezrezervno su dali župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin sa svojim pročelnicima Martinom Bunić i Alenom Bjelicom.

Projekt uključuje nabavu bibliokombija koji će se stanovnicima VPŽ omogućiti korištenje knjižnične građe, odnosno usluga (radionice programiranja, robotike, digitalnih vještina; informacijskih, kulturnih i obrazovnih sadržaja) koje danas ima Knjižnica i koji još uvijek nisu dovoljno dostupni stanovnicima ruralnih naselja. Time ćemo senzibilizirati stanovništvo naše županije na knjižnične sadržaje te im osim knjiga i druge građe donijeti znanje, informacije, kulturne i obrazovne programe čime aktivno doprinosimo smanjenju digitalnog i socijalnog jaza. 

Na potpisivanju ugovora u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, uz ministricu kulture RH Ninu Obuljen Koržinek su sudjelovali i državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić i zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan. U ime prijavitelja Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici ugovor je potpisao ravnatelj Robert Fritz.

 „Iza tog službenog naziva projekta kriju se bibliobusi, putujuće knjižnice i svi oni do kojih u njihovim udaljenim krajevima i naseljima do sada nije mogla doći, a zahvaljujući ovom programu – do kojih će napokon redovito dolaziti knjiga. Provedbom ovog Poziva doprinijet će se, naime i ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine, upravo u svrhu sustavnog djelovanja na razvoju kulture čitanja i pismenosti u Republici Hrvatskoj“, istaknula je ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek čestitajući predstavnicima narodnih knjižnica.