‘Dijete svakom roditelju daje gotovo nadljudsku snagu. S gubitkom djeteta ta snaga zauvijek nestaje. Intencija ovog dokumentarnog filma je dati odgovor na pitanje: Tko su ta djeca? O čemu su maštala? Čemu se radovala? Koja im je bila omiljena igračka i gdje su se vidjela u budućnosti. Ta su djeca postojala. Tužno je da se tih dječjih lica sjećaju samo njihovi roditelji. Mada su svi Oni, na neki način zadužila i nas kao društvo.’