12. susret Kluba mladih „O čitanju i svemu pomalo” bio je u znaku ljubavi. Baš kako i priliči za veljaču, članovi kluba iznijeli su vlastite dojmove iz prethodno pročitanog ljubavnog romana. No, svakako je važno spomenuti da su za uvod dobili i zanimljive zadatke. Jedan od njih odnosio se na „izmišljanje” naslova za naslovnice koje su im bile izložene na panou, naravno sa sakrivenim pravim naslovom. U drugom zadatku trebali su spojiti pravi naslov s naslovnicom. Članica Kluba s najviše pogođenih parova osvojila je slatki darak. I naslovnice i darak kao i cjelokupna atmosfera bili su u znaku ljubavi. Za sljedeći susret čitamo „žene”, preciznije, romane koji u svojim naslovima sadrže riječ žena, ženski, žene…

Pridružite nam se!