Europski dan jezika obilježava se 26. rujna, a temelji se na inicijativi Vijeća Europe iz 2001. Ciljevi su upozoriti građanstvo na važnost učenja jezika i poticati učenje većega broja jezika da bi se povećala višejezičnost i razumijevanje različitih kultura, promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe i poticati cjeloživotno učenje jezika. Posebna pozornost usmjerena je na očuvanje bogate baštine 200 europskih jezika.

Obilježavanju Europskog dana jezika pridružila se naša Knjižnica prigodnom izložbom, a uskoro kreće novi turnus besplatnog učenja češkog jezika u Knjižnici.