Druga radionica za branitelje u sklopu programa Dnevne bolnice održana je u petak, 23. rujna. Nakon obilaska cijele Knjižnice, upoznavanja zbirki i održane radionice branitelji su informirani o članstvu, uvjetima posudbe i budućoj bibliobusnoj službi. Ovu skupinu branitelja najviše je zanimala Zbirka stripa.