Na natječajima Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2023. godinu, Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica je odobreno gotovo 35.000,00 € za programe knjižnične djelatnosti te rekonstrukcije i opremanja infrastrukture. Na ovaj način ćemo, uz redovno financiranje Grada Virovitice i budući doprinos Virovitičko-podravske županije moći ostvariti planirane programe i projekte.

ODOBRENI PROGRAMI I PROJEKTI NA NATJEČAJIMA MKM U 2023.

 1. Programi knjižnične djelatnosti – Akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti u 2023.
  • Projekt Djeca u knjižnici 3.000,00 HRK / 398,17 EUR
  • TEDx_Virovitica_Library 3.000,00 HRK / 398,17 EUR
  • Projekt Viroliber – festival knjige i čitanja 3.000,00 HRK / 398,17 EUR
  • Projekt Košnice knjiga – male slobodne knjižnice 3.000,00 HRK / 398,17 EUR 
 2. Programi knjižnične djelatnosti – Nabava knjižne i neknjižne građe u 2023.
  • Nabava knjižne i neknjižne građe 210.000,00 HRK / 27.871,79 EUR
 3. Programi knjižnične djelatnosti – Razvojni programi i projekti u 2023.
  • Stručni skup Suradnja, izgradnja, nadogradnja: suradnički i partnerski programi u knjižnicama 4.000,00 HRK / 530,89 EUR
 4. Programi gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture u 2023.
  • Nabava informatičke opreme 1.327,23 EUR / 10.000,00 HRK
  • Rekonstrukcija Stručno-znanstvenog odjela 3.318,07 EUR / 25.000,00 HRK

SVEUKUPNO: 34.640,66 EUR / 261.000,00 kn

Cilj je poboljšati sve pokazatelje uspješnosti; poticati čitanje i čitalačku pismenost, uvoditi inovativne sadržaje, osnažiti stručni rad, biti vidljiv i prepoznatljiv u zajednici, poticati aktivnosti za sve pojedince i korisničke skupine, održavati i unaprijediti infrastrukturu, doprinositi održivim politikama i razvoju digitalnog društva.