Posljednje četiri radionice za drugu skupinu korisnika, osobe s invaliditetom, u sklopu projekta „Potrubi za knjigu” (ugovor br. UP.02.1.1.15.0081), održane su u suradnji s Udrugom „Jaglac“ iz Orahovice.  Udruga se bavi unapređenjem kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, te djeluje u korist izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Radionice su održane 6., 8., 13. i 16. veljače 2023. godine u prostorijama Udruge „Jaglac“ u Orahovici.

Na početku svake radionice, sudionici su upoznati s projektom „Potrubi za knjigu”, a potom su zajedno s voditeljicom radionica Mirjanom Kotromanović izrađivali stranice predloška za taktilnu slikovnicu od različitih tekstilnih materijala. Sadržaj slikovnice biti će inkluzivnog karaktera i govoriti o vrstama oštećenja osoba s invaliditetom.

Nakon dovršetka, slikovnica će biti strojno izrađena u predviđenoj nakladi.  Na radionicama je uz voditeljicu sudjelovala i članica projektnog tima Elena Vampovac koja je istraživala interese i potrebe korisnika s ciljem prilagodbe ponude i usluga buduće Bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije.

Kao dio fonda bibliobusa, taktilna slikovnica će najmlađe od najranije dobi senzibilizirati na jednakopravnost, toleranciju i proaktivan odnos prema manjinama, a zasigurno će njezin sadržaj i oblik biti zanimljiv i ostalim skupinama korisnika.