Prof. Mirjana Vodopić u travnju predstavlja roman Melanie Benjamin, Dječja mećava.

Poslušajte!

Foto: Politics and Prose Bookstore, CC BY-SA 2.0.