Prvi tjedan u listopadu svake je godine rezerviran za Dječji tjedan s ciljem usmjeravanja pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu. U Igraonici naše Knjižnice u Dječjem tjednu je veselo i aktivno, a neke od aktivnosti održane su u suradnji s Društvom Naša djeca Virovitica.