Nacionalna i sveučilišna knjižnica organizirala je 14. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem koje je trajalo od 11. do 14. listopada i održavalo se u Dubrovniku.

Cilj 14. savjetovanja je obuhvatiti alternativne izvore financiranja uključujući fondove Europske unije koji ispunjavaju ciljeve održivog razvoja te usmjeravaju razvoj knjižnica prema društveno uključivoj i digitalnoj knjižnici (ESIF 2021.-2027.) te cjeloživotnom obrazovanju (program Erasmus+). Uz primjenu alternativnih modela financiranja knjižnica te zelenu i digitalnu tranziciju pažnja je usmjerena na zaštitu okoliša te energetsku učinkovitost s ciljem implementiranja održivog razvoja u akcijske i strateške dokumente knjižnica.

U plenarnom izlaganju državni tajnik Poljičak predstavio je prijedlog Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine. U sklopu savjetovanja predstavljen je Program razvoja mreže pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2032. godine.

Silvija Perić održala je izlaganje naslova Jesmo li spremni za Erasmus+?: upitnik u narodnim knjižnicama, a zajedno s kolegicom Ljiljanom Vugrinec održale su izlaganje Budžet za KA1: savjeti i preporuke.

Mirjana Kotromanović i Robert Fritz pobliže su predstavili aktivnosti u sklopu projekta vezanog uz osnivanje bibliobusne službe kroz izlaganje uz naslov Potrubi za knjigu! – tematske radionice u sklopu projekta.