Budi InFormiran: od edukacije do tolerancije naziv je projekta koji Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica provoditi u suradnji s Tehničkom školom Virovitica. Projekt se provodi kroz predavanja i radionice namijenjene mladima. Aktivnosti su usmjerene na promišljanje o medijskoj pismenosti u kontekstu razvojnih zadataka, odnosno stvaranja vlastite orijentacije, izgradnje koherentnog identiteta te sudjelovanja u svijetu medijske socijalizacije s naglaskom na knjigu kao medij kojim razvijamo čitalačke kompetencije, odnosno vještine tumačenja i stvaranja navike aktivnog misaonog odnosa prema sadržaju. U petak 22. ožujka 2024. održana je treća radionica/predavanje u sklopu projekta na temu Kritičko promišljanje u debati, a vodila ju je vodila Maja Kasapović, profesorica sociologije. Profesorica Kasapović sudionicima je pojasnila što je debata, zašto debatiramo, kako izgledaju rasprave… Govorila je o debati kao strukturiranoj i argumentiranoj raspravi te da u debati postoji afirmacijska i negacijska ekipa. Nakon kraćeg predavanja, uslijedila je prava debata na temu Treba li zabraniti korištenje mobitela u školi. U debati su sudjelovali učenici ekonomskog usmjerenja iz Strukovne škole Virovitica kojima je Maja Kasapović i profesorica, učenici Tehničke škole Virovitica, smjer medicinska sestra/tehničar koji su došli zajedno s profesoricom hrvatskog jezika Ivanom Vlaisavljević, te učenici osmoga razreda Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica koji su došli s knjižničarkom Marinom Aragović Švarbić. Učenici su tijekom debate bili podijeljeni u afirmacijsku i negacijsku skupinu te sudce, a nakon rasprave sudci su odlučili da je bolje argumente imala afirmacijska skupina čiji su članovi argumentirali zašto smatraju da treba zabraniti korištenje mobitela u školi. Sudionici su zaključili da im se debata kao metoda komunikacije sviđa te će i nadalje rado sudjelovati u debatama. Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
Mirjana Kotromanović