Vozab, Dina: (Ne)informirani građani : politička participacija u novom medijskom okolišu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2019.

U knjizi se ispituje odnos medija, demokracije, društvenih promjena i političke participacije. Knjiga je prvenstveno namijenjena znanstvenicima i studentima/studenticama novinarstva, medija i komunikacije, političkih znanosti, sociologije, ali i drugih društvenih i humanističkih znanosti, kao i svima koje interesira sociologija, politika i gospodarstvo te medijska kultura i pismenost. Osim teorijskih pregleda, pregleda istraživanja, knjiga sadrži i relativno recentne deskriptivne podatke o karakteristikama hrvatskih medijskih publika.

Safner, Roman: Zeleno lovstvo : zaštita okoliša i očuvanje prirodne ravnoteže. Zagreb: Školska knjiga, 2022.

Knjigom ˝Zeleno lovstvo – zaštita okoliša i očuvanje prirodne ravnoteže˝ autor prof. dr. sc. Roman Safner razbija predrasude o lovu i lovstvu. U uvodnom dijelu knjige autor nam daje uvid u divljač (sisavci i ptice) te objašnjava sveobuhvatnost lovnoga gospodarenja i zelenog lovstva. Ističe važnost zaštite protiv šteta od divljači i na divljači te nas upoznaje s važnom ulogom lovaca u čijoj je lovačkoj tradiciji poštovanje prirode i divljači. Naglašava zakonsku regulativu kao mehanizam uspješnoga lovnoga gospodarenja i zaštite prirodnih resursa. Autorova je nakana stručno i argumentirano pridonijeti zajedničkim naporima u pronalaženju optimalnih, dugoročnih i održivih rješenja te uspostaviti sinergiju među onima koji se brinu o biološkoj raznolikosti i očuvanju prirodne ravnoteže cijelog ekosustava, ali su, nažalost, nerijetko sukobljeni.

Jelaković, Bojan: Klimatske promjene i arterijski tlak – ukupan rizik : hipertenziologija okoliša. Zagreb: Medicinska naklada, 2022.

Sezonske klimatske promjene već su niz godina u stručnoj i znanastvenoj zajednici prepoznate kao jedan od važnih čimbenika koji utječu na promjenjivost (varijabilnost) arterijskog tlaka, što je povezano s oštećenjima ciljnih organa, povećanom učestalošću srčanožilnih događaja, ukupne smrtnosti i oštećenja bubrežne funkcije. Čak i opća populacija i bolesnici s arterijskom hipertenzijom osjećaju taj utjecaj, a osobito je učestalo pitanje uzimanja antihipertenzivnih lijekova tijekom ljetnih mjeseci. Raste opravdan strah hoće li to biti još izraženije kada znamo da zbog nerazumnih postupaka pohlepe civilizacije dolazi vrijeme klimatskih promjena što nažalost već danas primjećujemo. Tekst ovog zbornika plod je međunarodnog simpozija koji je namijenjen prije svega edukaciji liječnika o opasnostima od arterijske hipertenzije u odnosu na klimatske promjene.