Aktivnosti

Igraonica Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici

Programski sadržaji za djecu predškolske dobi u Gradskoj knjižnici i čitaonici provode se sukladno članku 23. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97.), članku 8. Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ( NN 133/97 ).

Standardi za Narodne knjižnice iz 1999. godine prepoznaju predškolsko dijete kao korisnika knjižnice, te propisuju prostor, opremu, osoblje i knjižničnu građu koje trebaju imati narodne knjižnice za svoje najmlađe korisnike. Gradska knjižnica i čitaonica svoje je sadržaje verificirala 2011. godine.

Programi Igraonice zamišljeni su kao edukativno-zabavni, planirani na mjesečnoj i dnevnoj osnovi u kojima su spojeni igra i učenje za što smo osigurali i pripremili ugodan i dobro opremljen prostor. Osmišljeni su za djecu od prve godine pa do polaska u školu.

Igraonica je dobra priprema za školu jer iskustva i znanja koja će djeca steći u druženju s vršnjacima pomoći će im u svladavanju školskog gradiva i snalaženju kasnije u školi. Osnova programa je igra obogaćena kreativnim, zabavnim i edukativnim sadržajima u skladu s djetetovim interesima i sklonostima

Igra

Igraje najčešći oblik dječje aktivnosti, spontana je i dobrovoljna, a njen značaj leži u fizičkom, spoznajnom i socijalno-emocionalnom razvoju djeteta. U igri se izražavaju radoznalost, osjetljivost, fizička aktivnost i potreba za suradnjom i zajedništvom među sudionicima. Dijete se kroz igru izražava i dokazuje, vlastitom aktivnošću stječe nove spoznaje o sebi i ljudima kao i svijetu oko sebe. Putem igre dijete razvija vlastiti identitet, uspostavlja komunikaciju i odnos u društvu.

Slikovnica

Jedan od značajnih zadataka programa Igraonice je i razvijanje pozitivnog odnosa prema knjizi, odnosno slikovnici. Ostvarivanje tog zadatka postiže se kroz niz aktivnosti vezanih uz slikovnicu:

 • čitanje
 • prepričavanje
 • opisivanje
 • kreativno pričanje priče
 • dramatizacije
 • lutkarske improvizacije
 • izražavanje doživljaja kroz likove
 • verbalne aktivnosti

Ciljevi

Programski sadržaji za predškolsku djecu i njihove roditelje u Gradskoj knjižnici i čitaonici imaju sljedeće ciljeve:

 • poticanje i razvijanje rane pismenosti
 • stvaranje potencijalnih budućih korisnika
 • navikavanje djece na prostor knjižnice te usluga koje knjižnica nudi
 • navikavanje cijele obitelji na korištenje i boravak u kulturnoj ustanovi kao što je knjižnica
 • poticanje cjelovitog razvoja djeteta, a posebno socijalno – emocionalne dimenzije i stvaralačkih svojstava u raznovrsnim igrama
 • omogućavanje roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju da koriste naše usluge i da djeca imaju mogućnost igre sa svojim vršnjacima
 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • uvažavanje drugih i uvažavanje različitosti
 • razvijanje pozitivne slike o sebi i ne nasilno rješavanje sukoba
 • vođenje brige o individualnosti svakog djeteta
 • poticanje emocionalne veze dijete – dijete i odgajatelj – dijete
 • uključivanje roditelja u sve aktivnosti
 • edukacija roditelja o kvalitetnoj slikovnici kao i literaturi za pomoć oko odgoja djece

Aktivnosti

Aktivnosti se provode i planiraju kroz razvojna područja:

 • socio-emocionalni razvoj
 • spoznajni razvoj
 • psihomotorni razvoj
 • govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

Neke od aktivnosti koje se provode:

 • čitanje slikovnica, pričanje priča
 • lutkarske improvizacije
 • zadovoljavanje potrebe djeteta za kreativnim izražavanjem koristeći različite likovne i neoblikovane materijale
 • u centru za građenje različitim građevnim materijalima razvijati motoriku, društvene vještine, govor, koordinaciju oko – ruka, matematičke vještine, logičko zaključivanje
 • pokretne igre
 • pjevanje, učenje brojalice i plesanja
 • istraživanje prirode i prirodnih pojava
 • otkrivanje osnovnih matematičkih pojmova različitim igračkama i igrama 
 • skupne i individualne igre

Neki poznati sadržaji na inicijativu djece se ponavljaju i stalno su prisutni (npr. Ide maca oko tebe, Dan – Noć ). Sve skupine su u trajanju od sat i pol. U periodu između skupina je pauza kako bi se prostor pripremio za slijedeću:

 • prozračivanje prostora
 • priprema igračaka i aktivnosti
 • izmjena djece u prostoru
 • razgovor s roditeljima
 • preporuka slikovnica ili knjiga u kutiću za slikovnice i literaturu za roditelje

Teme

Neki od sadržaja koje obrađujemo:

 • Moja obitelj i ja
 • Moji prijatelji
 • Prava djeteta
 • Svijet i okolina u kojoj živimo
 • Sadržaji za poticanje čitanja
 • Sudjelovanje na predstavama i prigodnim priredbama

Jednom tjedno djeca zajedno s voditeljicom biraju slikovnice koje će koristiti u prostoru namijenjenom za boravak i druženje djece. Tematski se uređuju prozori, kao i prostor izvan Igraonice:

 • godišnja doba
 • maskenbal
 • Valentinovo
 • Uskrs
 • Dan planeta zemlje
 • Međunarodni dan djeteta
 • Mjesec hrvatske knjige
 • dani kruha
 • Dan Grada Rokovo
 • Dan jabuka
 • Sveti Nikola
 • Božić

Mala igraonica

Mala igraonica namijenjena je bebama i djeci mlađoj od tri godine. Mala djeca trebaju blizinu roditelja i drugih poznatih i bliskih osoba dok se igraju, stoga su roditelji ili drugi odrasli, koji djecu dovode u Malu igraonicu, obavezni nazočiti tijekom igre. To će pomoći djeci da im prvi koraci u svijet knjižnice bude zanimljivo iskustvo i zadovoljstvo.

Voditeljica: Ivana Molnar, knjižničarski suradnik
Odgojiteljica: Sonja Markotić, knjižničarski suradnik