Cjenik usluga i pravila posudbe

Cjenik i pravila posudbe za 2022.
Pravila posudbe i cjenik_2021
Pravilnik o postupanju i pravilima ponašanja korisnika u Gradskoj knjižnici i čitaonici, Virovitica

Pravo korištenja knjižničnih zbirki i usluga na osnovu članarine traje 12 mjeseci počevši od dana upisa/obnove u članstvo Knjižnice.
Prilikom učlanjenja potrebno je predočiti osobni dokument, po potrebi dokazati svoj socijalni / obrazovni / zdravstveni status i ovjeriti pristupnicu koju za djecu do 14. godine starosti potpisuje roditelj/staratelj.

OSNOVNE NAKNADE ZA ČLANOVE

Članarina:
Redovna pojedinačna članarina 80,00 kn
Mjesečna članarina 20,00 kn
Obiteljska članarina (najviše 5 članova uže obitelji) 120,00 kn
Članarina za osobe s posebnim potrebama, djecu poginulih branitelja, djecu iz obitelji s troje i više djece, djecu branitelja, djecu udomitelja, djecu bez oba roditelja, vrijedi sve do završetka školovanja (uz predočenje dokumentacije) 40,00 kn
Članarina za umirovljenike s područja grada Virovitice s mirovinom do 2.000 kuna (uz predočenje potvrde) besplatno
Članarina za nezaposlene osobe (potvrda HZZ) i umirovljenike s područja grada Virovitice s mirovinom preko 2.000 kn iznosi 50% godišnje članarine 40,00 kn
Članarina za redovne studente s prebivalištem na području grada Virovitice
(uz potvrdu o redovnom studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu) 40,00 kn
Članarina za redovne studente Veleučilišta u Virovitici (na osnovu sporazuma o partnerstvu)
s prebivalištem na području grada Virovitice (uz potvrdu o redovnom studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu) i počasne članarine za djelatnike partnera Knjižnice besplatno

Za pojedine vrste knjižničnih usluga plaća se posebna naknada:
– međuknjižnična posudba (1 knjiga) + za svaku sljedeću knjigu 20,00 kn + 10,00 kn
– pojedine međuknjižnične usluge (fotokopiranje, skeniranje, poštarine) se naplaćuju sukladno cjeniku ustanove iz koje se građa dobavlja –
– Igraonica (uvjet je godišnje članstvo u Knjižnici) besplatno
– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A4 0,25 kn
– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A3 0,50 kn
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A4 2,00 kn
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A3 4,00 kn
– posudba dodatne jedinice građe (najviše dvije, neovisno o vrsti članstva) 5,00 kn
– korištenje računala/interneta besplatno
– crno-bijeli ispis jedne stranice A4 0,50 kn
– ispis u boji jedne stranice A4 2,00 kn
– crno-bijeli ispis jedne stranice A3 1,00 kn
– ispis u boji jedne stranice A3 4,00 kn

NAKNADE ZA POVREMENO KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH USLUGA ZA NEČLANOVE

– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A4 0,50 kn
– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A3 1,00 kn
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A4 4,00 kn
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A3 8,00 kn
– 1 sat rada na računalu/internetu 5,00 kn
– crno-bijeli ispis jedne stranice A4 1,00 kn
– ispis u boji jedne stranice A4 5,00 kn
– crno-bijeli ispis jedne stranice A3 2,00 kn
– ispis u boji jedne stranice A3 7,00 kn

OSTALE NAKNADE

– zadržavanje posuđenih knjige izvan roka posudbe od 30 dana (zakasnina po knjizi i danu)
0,20 kn
– najveći iznos zakasnine za knjižnu i neknjižnu građu 200,00 kn
– izdavanje duplikata članske iskaznice 5,00 kn
– zadržavanje posuđenog CD-a, DVD-a, CD-ROM-a izvan roka posudbe
od 5 odnosno 7 dana (po danu i jedinici)
1,00 kn

Pravila posudbe knjižnične građe, korištenja zbirki i usluga Knjižnice

– zbirke i usluge Knjižnice mogu koristiti članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice i, povremeno (neredovito) nečlanovi uz predočenje osobne iskaznice
– posuđujemo knjižnu i neknjižnu građu (CD-e, DVD-e, CD-ROM-e), a ostale vrste građe se mogu koristiti u Knjižnici
– pojedina knjižnična građa (knjige, AV građa, igračke, periodička građa, mape, razglednice i sl.) koja je dio zaštićenog fonda i nalazi se u zavičajnoj ili studijskoj zbirci može se koristiti isključivo u prostoru Knjižnice
– Knjižnica svojim korisnicima s valjanim članstvom omogućuje pristup zbirci knjižnične građe u elektroničkom obliku kojoj pristupaju putem korisničkih stranica u katalogu Knjižnice
– posudba e-knjiga omogućuje pristup na dvije knjige s vremenom automatskog dokidanja pristupa nakon 60 dana od zaduženja
– redovni pojedinačni članovi najviše mogu istodobno posuditi 4 knjige i 3 jedinice neknjižne građe
– članovi s obiteljskom članarinom ukupno mogu najviše posuditi 8 knjiga i 6 jedinica neknjižne građe (po 4 knjige i 3 jedinice AV građe na Odjelu za odrasle i Dječjem odjelu)
– sve knjige posuđujemo na 30 dana, CD-e i CD-ROM-ove na 7 dana, DVD-e na 5 dana
– posuđene knjige mogu se jednom produžiti na rok od 14 dana, neknjižna građa na 7 odnosno 5 dana
– lektira se ne produžuje
– za nevraćene knjige duže od 60 dana od roka za vraćanja, Knjižnica šalje prvu pismenu
opomenu – uz prethodno podsjećanje putem e-mail-a, sms-a ili telefonski 30 dana od istog roka
– druga i treća pismena opomena se šalju nakon 90 odnosno 120 dana

Umjesto trajno oštećene ili izgubljene knjižnične građe ili uređaja korisnik je dužan u roku od 30 dana nadomjestiti novonabavljenom, platiti iznos u vrijednosti iste ili nadomjestiti građom ili uređajem odgovarajućeg sadržaja, komponenti i vrijednosti, u protivnom gubi pravo korištenja usluga Knjižnice na 3 godine.

Navedena pravila posudbe i cjenik usluga Gradske knjižnice i čitaonice primjenjuju se od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitica.