Cjenik usluga i pravila posudbe

Cjenik i pravila posudbe knjižnične građe za 2023.
Cjenik i pravila posudbe_2022.
Pravila posudbe i cjenik_2021.
Pravilnik o postupanju i pravilima ponašanja korisnika u Gradskoj knjižnici i čitaonici, Virovitica

Pravo korištenja knjižničnih zbirki i usluga na osnovu članarine traje 12 mjeseci počevši od dana upisa/obnove u članstvo Knjižnice.
Prilikom učlanjenja potrebno je predočiti osobni dokument, po potrebi dokazati svoj socijalni / obrazovni / zdravstveni status i ovjeriti pristupnicu koju za djecu do 14. godine starosti potpisuje roditelj/staratelj.

OSNOVNE NAKNADE ZA ČLANOVE

Članarina:
Redovna pojedinačna članarina 12,00 € (90,41 kn)
Mjesečna članarina 3,00 € (22,60 kn)
Obiteljska članarina (najviše 5 članova uže obitelji) 18,00 € (135,62 kn)

Članarina za osobe s posebnim potrebama, djecu poginulih branitelja, djecu iz obitelji s troje i više djece, djecu branitelja, djecu udomitelja, djecu bez oba roditelja, vrijedi sve do završetka školovanja (uz predočenje dokumentacije) 6,00 € (45,21 kn)

Članarina za umirovljenike s područja grada Virovitice s mirovinom do 265,45 € (2.000 kn) (uz predočenje potvrde) besplatno

Članarina za nezaposlene osobe (potvrda HZZ) i umirovljenike s područja grada Virovitice s mirovinom preko 265,45 € (2.000 kn) iznosi 50% godišnje članarine 6,00 € (45,21 kn)

Članarina za redovne studente s prebivalištem na području grada Virovitice (uz potvrdu o redovnom studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu) 6,00 € (45,21 kn)

Članarina za redovne studente Veleučilišta u Virovitici (na osnovu sporazuma o partnerstvu) s prebivalištem na području grada Virovitice (uz potvrdu o redovnom studiranju, osobnu iskaznicu/potvrdu o boravištu) i počasne članarine za djelatnike partnera Knjižnice besplatno

Za pojedine vrste knjižničnih usluga plaća se posebna naknada:
– međuknjižnična posudba (1 knjiga) + za svaku sljedeću knjigu 3,00 € (22,60 kn) + 1,50 € (11,30 kn)
– pojedine međuknjižnične usluge (fotokopiranje, skeniranje, poštarine) se naplaćuju sukladno cjeniku ustanove iz koje se građa dobavlja –
– Igraonica (uvjet je godišnje članstvo u Knjižnici) besplatno
– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A4  0,03 € (0,23 kn)
– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A3  0,07 € (0,53 kn)
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A4  0,30 € (2,26 kn)
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A3 0,50 € (3,77 kn)
– posudba dodatne jedinice građe (najviše dvije, neovisno o vrsti članstva) 0,70 € (5,27 kn)
– korištenje računala/interneta besplatno
– crno-bijeli ispis jedne stranice A4 0,07 € (0,53 kn)
– ispis u boji jedne stranice A4 0,30 € (2,26 kn)
– crno-bijeli ispis jedne stranice A3 0,10 € (0,75 kn)
– ispis u boji jedne stranice A3 0,50 € (3,77 kn)

NAKNADE ZA POVREMENO KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH USLUGA ZA NEČLANOVE

– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A4 0,07 € (0,53 kn)
– fotokopiranje – jedna crno-bijela fotokopija A3 0,10 € (0,75 kn)
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A4 0,50 € (3,77 kn)
– naknada za skeniranje – 1 prolaz A3 1,00 € (7,53 kn)
– 1 sat rada na računalu/internetu 0,70 € (5,27 kn)
– crno-bijeli ispis jedne stranice A4 0,10 € (0,75 kn)
– ispis u boji jedne stranice A4 0,70 € (5,27 kn)
– crno-bijeli ispis jedne stranice A3 0,30 € (2,26 kn)
– ispis u boji jedne stranice A3 1,00 € (7,53 kn) 

OSTALE NAKNADE

– zadržavanje posuđenih knjige izvan roka posudbe od 30 dana (zakasnina po knjizi i danu)
0,03 € (0,23 kn)
– najveći iznos zakasnine za knjižnu i neknjižnu građu 30,00 € (226,04 kn)
– izdavanje duplikata članske iskaznice 2,00 € (15,07 kn)
– zadržavanje posuđenog CD-a, DVD-a, CD-ROM-a izvan roka posudbe
od 5 odnosno 7 dana (po danu i jedinici) 0,10 € (0,75 kn)

Pravila posudbe knjižnične građe, korištenja zbirki i usluga Knjižnice

  • zbirke i usluge Knjižnice mogu koristiti članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice i, povremeno (neredovito) nečlanovi uz predočenje osobne iskaznice
  • posuđujemo knjižnu i neknjižnu građu (CD-e, DVD-e, CD-ROM-e, igračke), a ostale vrste građe se mogu koristiti u Knjižnici
  • pojedina knjižnična građa (knjige, AV građa, igračke, periodička građa, mape, razglednice i sl.) koja je dio zaštićenog fonda i nalazi se u zavičajnoj ili studijskoj zbirci može se koristiti isključivo u prostoru Knjižnice
  • Knjižnica svojim korisnicima s valjanim članstvom omogućuje pristup zbirci knjižnične građe u elektroničkom obliku kojoj pristupaju putem korisničkih stranica u katalogu Knjižnice
  • posudba e-knjiga omogućuje pristup na dvije knjige s vremenom automatskog dokidanja pristupa nakon 60 dana od zaduženja
  • redovni pojedinačni članovi najviše mogu istodobno posuditi 4 knjige, 3 jedinice AV građe i 2 igračke (igračke samo za članove Dječjeg odjela i Igraonice)
  • članovi s obiteljskom članarinom ukupno mogu najviše posuditi 8 knjiga (najviše 5 po odjelu), 6 jedinica AV građe i 2 igračke

      –     sve knjige posuđujemo na 30 dana, CD-e i CD-ROM-ove na 7 dana, DVD-e na 5 dana, igračke na 14 dana

      –     posuđene knjige mogu se jednom produžiti na rok od 14 dana, neknjižna građa na 7 odnosno 5 dana

      –     lektira i igračke se ne produžuje

      –     za nevraćenu knjižničnu građu duže od 60 dana od roka za vraćanja, Knjižnica šalje prvupismenu opomenu – uz prethodno podsjećanje putem e-mail-a, sms-a ili telefonski 30 dana od istog roka

      –     druga i treća pismena opomena se šalju nakon 90 odnosno 120 dana

Umjesto trajno oštećene ili izgubljene knjižnične građe korisnik je dužan u roku od 30 dana nadomjestiti novonabavljenom, platiti iznos u vrijednosti iste ili nadomjestiti građom odgovarajućeg sadržaja, komponenti i vrijednosti, u protivnom gubi pravo korištenja usluga Knjižnice na 3 godine.

Navedena pravila posudbe i cjenik usluga Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica primjenjuju se od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Knjižnice.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

ravnatelj Robert Fritz, mag. bibl.

U Virovitici, 29.12.2022.