Igraonica

Programski sadržaji za djecu predškolske dobi u Gradskoj knjižnici i čitaonici provode se sukladno članku 23. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97.), članku 8. Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ( NN 133/97 ).

Standardi za Narodne knjižnice iz 1999. godine prepoznaju predškolsko dijete kao korisnika knjižnice, te propisuju prostor, opremu, osoblje i knjižničnu građu koje trebaju imati narodne knjižnice za svoje najmlađe korisnike.

Gradska knjižnica i čitaonica svoje je sadržaje verificirala 2011. godine.

Programi Igraonice zamišljeni su kao edukativno-zabavni, planirani na mjesečnoj i dnevnoj osnovi u kojima su spojeni igra i učenje za što smo osigurali i pripremili ugodan i dobro opremljen prostor.

Osmišljeni su za djecu od prve godine pa do polaska u školu.

Igraonica je dobra priprema za školu jer iskustva i znanja koja će djeca steći u druženju s vršnjacima pomoći će im u svladavanju školskog gradiva i snalaženju kasnije u školi.

Osnova programa je igra obogaćena kreativnim, zabavnim i edukativnim sadržajima u skladu s djetetovim interesima i sklonostima.

SLIKOVNICA

Jedan od značajnih zadataka programa Igraonice je i razvijanje pozitivnog odnosa prema knjizi, odnosno slikovnici. Ostvarivanje tog zadatka postiže se kroz niz aktivnosti vezanih uz slikovnicu;

 • čitanje
 • prepričavanje
 • opisivanje
 • kreativno pričanje priče
 • dramatizacije
 • lutkarske improvizacije
 • izražavanje doživljaja kroz likove
 • verbalne aktivnosti

KUTIĆ ZA MALE, MAME I TATE

Neizostavan u programima za predškolsku djecu.

Radi se o prostoru ispred Igraonice u kojem je izdvojena literatura za predškolsku djecu, njihove roditelje i sve one koji se bave odgojem i obrazovanjem predškolskog djeteta bilo da im je to struka ili samo predmet interesa.

U kutiću se nalaze slikovnice počevši od onih za najmanje, dakle djecu do treće godine, s malo teksta i jednostavnim slikama pa do onih s više teksta, preko početnica pa sve do slikovnica za predškolce i djecu koja počinju samostalno čitati.

Naš kutić ima i malu referentnu zbirku odnosno knjige koje će djeci dati informacije iz raznih područja njihovih interesa. To su razne dječje enciklopedije i enciklopedijski priručnici.

Uz već rečeno, kutić posjeduje bogatu zbirku stručnih knjiga iz područja psihologije i pedagogije namijenjenih roditeljima i svima onima koji se bave djecom kao pomoć u lakšem svladavanju odgojno – obrazovnih zadaća u razvoju predškolskog djeteta.

CILJEVI

Programski sadržaji za predškolsku djecu i njihove roditelje u Gradskoj knjižnici i čitaonici imaju sljedeće ciljeve:

 • poticanje i razvijanje rane pismenosti
 • stvaranje potencijalnih budućih korisnika
 • navikavanje djece na prostor knjižnice te usluga koje knjižnica nudi
 • navikavanje cijele obitelji na korištenje i boravak u kulturnoj ustanovi kao što je knjižnica
 • poticanje cjelovitog razvoja djeteta, a posebno socijalno – emocionalne dimenzije i stvaralačkih svojstava u raznovrsnim igrama
 • omogućiti roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju da koriste naše usluge i da djeca imaju mogućnost igre sa svojim vršnjacima
 • razvijanje komunikacijskih vještina
 • uvažavanje drugih i uvažavanje različitosti
 • razvijanje pozitivne slike o sebi i ne nasilno rješavanje sukoba
 • voditi računa o individualnosti svakog djeteta
 • poticati emocionalnu vezu dijete –dijete i odgajatelj – dijete
 • uključivanje roditelja u sve aktivnosti
 • edukacija roditelja o kvalitetnoj slikovnici kao i literaturi za pomoć oko odgoja djece

AKTIVNOSTI

Aktivnosti se sprovode i planiraju kroz razvojna područja:

 • Socio-emocionalni razvoj
 • spoznajni razvoj
 • psihomotorni razvoj
 • govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

Neke od aktivnosti koje se provode:

 • čitanje slikovnica, pričanje priča
 • lutkarske improvizacije
 • zadovoljavanje potrebe djeteta za kreativnim izražavanjem koristeći različite likovne i neoblikovane materijale
 • u centru za građenje različitim građevnim materijalima razvijati motoriku, društvene vještine, govor, koordinaciju oko – ruka, matematičke vještine, logičko zaključivanje
 • pokretne igre
 • pjevati, učiti brojalice i plesati
 • istraživati prirodu i prirodne pojave
 • različitim igračkama i igrama otkrivati osnovne matematičke pojmove
 • skupne i individualne igre

Neki poznati sadržaji na inicijativu djece se ponavljaju i stalno su prisutni ( pr. Ide maca oko tebe, Dan – Noć )

Sve skupine su u trajanju od sat i pol.

U periodu između skupina je pauza kako bi se prostor pripremio za sljedeću:

 • prozračivanje prostora
 • priprema igračaka i aktivnosti
 • izmjena djece u prostoru
 • razgovor s roditeljima
 • preporuka slikovnica ili knjiga u kutiću za slikovnice i literaturu za roditelje

TEME

Neki od sadržaja koje obrađujemo:

 • Moja obitelj i ja
 • Moji prijatelji
 • Prava djeteta
 • Svijet i okolina u kojoj živimo
 • Sadržaji za poticanje čitanja
 • Sudjelovanje na predstavama i prigodnim priredbama

Jednom tjedno djeca zajedno s voditeljicom biraju slikovnice koje će koristiti u prostoru namijenjenom za boravak i druženje djece.

Tematski se prigodnim aplikacijama uređuju prozori isto kao i prostor izvan igraonice:

 • godišnja doba
 • maskenbal
 • Valentinovo
 • Uskrs
 • Dan planeta zemlje
 • Međunarodni dan djeteta
 • Mjesec hrvatske knjige
 • dani kruha
 • Dan grada Rokovo
 • Dan jabuka
 • Sveti Nikola
 • Božić

SURADNJA S RODITELJIMA

Roditelje smatramo neizostavnim partnerom u realizaciji naših programskih sadržaja.

Kroz svakodnevne susrete i razgovore dobivamo neke nove ideje i prijedloge za što bolji i kvalitetniji rad s djecom.

Zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na prvom je mjestu.

Organiziramo susrete s roditeljima na koje pozivamo stručne suradnike kao što su psiholozi, pedijatri, defektolozi i mnogi drugi.

Neizostavan oblik rada i radionice naziva Mama, tata i ja.

Namijenjene su djeci, njihovim roditeljima i svima odraslima koji se žele igrati, družiti, razvijati svoju kreativnost, ali i pokazati svoje ideje.

Cilj takvih radionica je uključivanje roditelja u program potičući ih na kvalitetno provođenje vremena sa svojim djetetom.

Kroz izložbe knjiga roditelje upućujemo na nova izdanja.

Putem letaka i oglasnih panoa informiramo ih o različitim temama i novostima. ( pr. Letak : Matematika prije škole i Čitanje prije škole)

MALA IGRAONICA

Mala igraonica namijenjena je bebama i djeci mlađoj od tri godine.

Mala djeca trebaju blizinu roditelja i drugih poznatih i bliskih osoba dok se igraju,stoga su roditelji ili drugi odrasli koji djecu dovode u Malu igraonicu, obavezni prisustvovati tijekom igre. To će pomoći djeci da im prvi koraci u svijet knjižnice budu zanimljivo iskustvo i zadovoljstvo.

KREATIVNE RADIONICE

U kreativne radionice pozivamo svu djeci predškolskog uzrasta koja su zainteresirana za izražavanje na kreativan način i upoznavanje sadržaja koje nudimo.

Radionice se održavaju povremeno, sadržaji su tematski i vezani su uz određene datume, a njihovo trajanje ovisi o ponuđenoj temi.

Neke od tema kreativnih radionica:

 • izrada božićnih i uskrsnih čestitki
 • ukrasi za bor
 • izrada jaslica
 • predmeti od ambalaže
 • ukrasi od plodova jeseni
 • oslikavanje svile
 • modeliranje glinom i dr.
 • Valentinovo
 • izrada maski

PRIČAONICE

Održavaju se povremeno. U njima pričamo priče, bajke, basne, dramatiziramo književna djela, izmišljamo vlastite priče, oslikavamo naše slikovnice i stripove.

Namijenjene su svoj djeci predškolskog uzrasta, članovima naše knjižnice.

UPISI U IGRAONICU

U Igraonicu se može upisati svako dijete predškolske dobi i to tijekom cijele godine.

Prilikom upisa kod voditeljice Igraonice roditelj popunjavaju anketni listić.

Kroz informativni razgovor vođen između roditelja i voditeljice Igraonice razmjenjuju se potrebne informacije o Igraonici i djetetu, te se dijete raspoređuje u određenu skupinu.

Kontakt:

Igraonica, tel. 033/ 721-757

Voditeljica Igraonice Ivana Molnar, mob. 098/180 41 95

mail. molnari02@gmail.com