Obrazac za sastavljanje popisa stručne literature

U Knjižnici djeluje Informacijska služba koja pruža informacijske usluge usmjeravanja, poučavanja i pomoći korisnicima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga. Informatori pomažu u tematskom pretraživanju odnosno sastavljanju bibliografskih popisa na određenu temu (seminarski, stručni, znanstveni radovi; završni, diplomski radovi i sl.).
Pružamo i referalne usluge (upućujemo korisnike na izvore u drugim knjižnicama i/ili informacijskim subjektima) složenih tematskih i retrospektivnih pretraživanja: bibliotečnih kataloga, dostupnih baza podataka, sekundarnih izvora (bibliografije, vodiči) te usluge poduke. Referalne usluge pretraživanja informacijskih izvora mogu rezultirati međuknjižničnom posudbom ako su izvori dostupni.

Sastavljanje bibliografskih popisa je posao koji zahtijeva znanje, iskustvo, stručnost i vrijeme za izradu, stoga se teme najavljuju. Vrijeme izrade ovisi o temi, dostupnosti građe, složenosti rada i zauzetosti informatora, najčešće 5-7 dana za seminarske, završne i diplomske radove. Za složenije radove vrijeme izrade može trajati i duže.

Molimo studente Veleučilišta u Virovitici da prethodno pretraže Katalog svoje matične knjižnice s iznimno kvalitetno popunjenim fondom relevantne literature. Hvala! 

Datum i vrijeme preuzimanja literature i/ili biliografskog popisa dostavit ćemo vam naknadno.