mKnjižnica

Knjižnična usluga mKnjižnica vam omogućuje pregled kataloga, rezervaciju knjiga, kreiranja digitalne članske iskaznice, mogućnost uvida u knjižnične programe i događanja, informiranje o radnom vremenu i kontaktima, naručivanje građe za stručne radove. Preuzmite mobilnu aplikaciju na servisima Google Play i App Store, istražite, koristite!