O Odjelu za odrasle

Odjel za odrasle čine:

Posudbeni odjel s općom posudbenom zbirkom nudi izbor knjižne građe iz domaće i svjetske književnosti, literaturu na stranim jezicima, stručnu, znanstvenu i znanstveno-popularnu literaturu iz humanističkih, društveno-političkih, tehničkih i primijenjenih znanosti, te umjetnosti.

Osim knjižne građe, na Odjelu se nalazi i multimedijalna (AV) građa: CD-ovi, DVD-ovi i CD-ROM-ovi. Na Odjelu se nalazi 7 vrijednih posebnih zbirki, a pristup građi je slobodan.

Informatori na Odjelu pružaju obavijesti i upute o: pretraživanju kataloga,  načinu korištenja Knjižnice i bibliografskim izvorima. Također, obavljaju tematska pretraživanja, pripremaju građu i izvore za referate, seminare, diplomske radove, obavljaju međuknjižničnu posudbu i tehničku obradu knjiga.

Raznovrsnim aktivnostima Knjižnica informira i integrira različite skupine društva i pojedinaca,  a upravo se putem Odjela za odrasle ostvaruje suradnja Knjižnice s različitim ustanovama, organizacijama i udrugama. Programima i projektima su obuhvaćeni: mladi, odrasli, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, pripadnici nacionalnih manjina i svi drugi zainteresirani.

Rad s korisnicima

Temeljni je zadatak rad s korisnicima koji se manifestira kroz sljedeće usluge:

 • odabir, ponudu i pronalaženje knjižnične građe na zahtjev korisnika,
 • pružanje informacija koristeći različite tiskane i elektroničke baze podataka,
 • pripremu literature za stručne i znanstvene radove te različite projekte,
 • praćenje i evidentiranje korisničkih potreba (izrada knjige želja – „desiderate“),
 • usluga međuknjižnične posudbe,
 • pružanje usluga korištenja Interneta,
 • usluge fotokopiranja, skeniranja, ispisa,
 • edukaciju korisnika – korištenjem knjižnižnih zbirki i usluga,
 • organiziranje različitih tematskih programa i javnih manifestacija,
 • organiziranje radionica u sklopu inkluzivnih programa Knjižnice,
 • informiranje javnosti o radu, aktualnim programima i sadržajima,
 • tematska pretraživanja, izradu i diseminaciju bibliografskih popisa,
 • grupne i pojedinačne obilaske i upoznavanje s radom Knjižnice,
 • organiziranje kulturnih manifestacija,
 • tehničku obradbu i žanriranje građe.

Djelatnici:
Anja Krmpotić, knjižničarka
Marijanka Komar, knjižničarska suradnica
Tatjana Kovač, viša knjižničarska tehničarka
Dávid Karácsonyi, sistemski knjižničar

Voditeljica Odjela:
Nela Krznarić, knjižničarka