O Odjelu

 

Odjel za odrasle najveći je odjel u Knjižnici. Zajedno sa Stručno-znanstvenim odjelom čini prostorni niz, a nalazi se na katu Knjižnice.

Na Odjelu za odrasle naglasak je na radu s korisnicima i pružanju lepeze knjižničnih usluga, a na Studijsko-znanstvenom odjelu osiguran je pristup internetu i novim tehnologijama, sukladno potrebama naših korisnika i mogućnost za tihi rad.

Središnji prostor Odjela za odrasle koristi se kao središte kulturnih zbivanja na kojem se održavaju književne večeri, različite tribine, prezentacije, koncerti, priredbe, dramske izvedbe i izložbe.

Odjel za odrasle čine sljedeće sastavnice:

Posudbeni odjel nudi bogat izbor književnih naslova iz domaće i svjetske književnosti, literaturu na stranim jezicima, stručnu, znanstvenu i znanstveno-popularnu literaturu iz humanističkih, društveno-političkih, tehničkih i primijenjenih znanosti, te umjetnosti.

Osim knjižne građe, na Odjelu se nalazi i multimedijalna (AV) građa: CD-ovi, DVD-ovi i CD–ROM-ovi. Na Odjelu se nalaze vrijedne zbirke, a pristup građi je slobodan.

Informacijska služba daje obavijesti i upute o: pretraživanju kataloga,  načinu korištenja Knjižnice i bibliografskim izvorima. Također, priprema građu za referate, seminare, diplomske radove, obavlja međuknjižničnu posudbu i tehničku obradu knjiga.

Raznovrsnim aktivnostima Knjižnica informira i integrira različite skupine društva,  a upravo se preko Odjela za odrasle ostvaruje suradnja Knjižnice s različitim ustanovama, organizacijama i udrugama. Programima Odjela za odrasle obuhvaćeni su: mladi, odrasli, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe i pripadnici nacionalnih manjina.

Djelatnici:
Anja Krmpotić, knjižničarka
Marijanka Komar, knjižničarska suradnica
Tatjana Kovač, knjižničarska tehničarka
Dávid Karácsonyi, sistemski knjižničar

Voditeljica Odjela:
Nela Krznarić, knjižničarka