O Zavičajnoj zbirci

Čuvanje i promicanje lokalne baštine jedan je od prioriteta Gradske knjižnice i čitaonice kao narodne knjižnice. Na Odjelu za odrasle nalazi se Zavičajna zbirka čija se građa odnosi na Virovitičko-podravsku županiju i to na temelju tri kriterija: sve što je pisano o našem zavičaju, sve što su pisali naši, zavičajni autori i sve što je objavljeno, tj. tiskano u našem zavičaju. Zbirku čine: knjige, monografije, brošure, katalozi, plakati, razglednice, notni zapisi, periodika i AV građa (DVD-ovi i CD-ovi). Zavičajna zbirka trenutno broji oko 1300 jedinica.

Prikupljanje građe o određenom području čini zbirku autentičnom i dragocjenom za svestrano upoznavanje zavičaja, njegove prošlosti i sadašnjosti, zato ova Zbirka ima znanstvenu, dokumentacijsku, povijesnu, umjetničku i praktičnu vrijednost. Zbirka je zaštićena, a građa se sustavno prikuplja i promovira kroz različite aktivnosti. Građa Zavičajne zbirke daje se na uvid zainteresiranim korisnicima.

Zainteresiranim je korisnicima ovom Zbirkom omogućen lakši i pregledniji pristup građi pri proučavanju bilo kojeg segmenta naše Županije.

Svijest o važnosti očuvanja vlastite kulturne posebnosti ogleda se upravo kroz zavičajne zbirke kao čuvare zavičajne baštine. Cilj nam je predstaviti našu zavičajnu knjižničnu građu i na taj način popularizirati zavičajni fond. Provode se različiti programi koji obuhvaćaju: izložbe zavičajne građe, tribine zavičajne tematike, predstavljanje zavičajnih autora, te promocije kroz suradnju s odgojno-obrazovnim institucijama, Turističkom zajednicom i medijima.

Voditeljica: Nela Krznarić, knjižničarka