Bernadica Ivanković

Suradnjom do veće vidljivosti programa na hrvatskom jeziku Gradske knjižnice Subotica

Na dobrobit zajednici trebao bi biti moto svake knjižnice. Gradska knjižnica Subotica je najstarija ustanova kulture u Subotici, gradu koji se ponosi svojom multikulturalnošću te svakodnevno radi s korisnicima na trima jezicima koji su u službenoj uporabi – srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Za potrebe ovih poslova u subotičkoj knjižnici zaposlena je i jedna osoba koja radi na hrvatskom jeziku. Je li to dovoljno? Svakako da nije, ali to ne mora biti razlog neaktivnosti. Rješenje je pronađeno u suradničkim odnosima s drugim zainteresiranim subjektima u lokalnoj hrvatskoj, ali i široj zajednici. Umreženi i kroz zajedničko zalaganje i rad pojačana je vidljivost programa i knjige na hrvatskom jeziku do te mjere da je postala poželjni partner za brojne aktivnosti i programe.
...

Bernadica Ivanković, diplomirala je 2007. godine na Pedagoškom fakultetu u Somboru kao profesorica razredne nastave 2014. godine i stekla zvanje master učiteljice. Od 2009. radi u Gradskoj knjižnici Subotica kao bibliotekar informator Dječjeg odjela s čitaonicom, fonotekom i videotekom. Od 2015. stječe zvanje višeg diplomiranog bibliotekara, a od 2021. godine i najviše zvanje u bibliotekarstvu – diplomirani bibliotekarski savjetnik. Kao osoba zadužena za programe i knjigu na hrvatskom jeziku, inicirala je i realizirala odvajanje fonda na hrvatskom jeziku kao zasebni treći fond u Gradskoj knjižnici Subotica. Uspostavila je kontakte s knjižnicama u Republici Hrvatskoj te doprinijela potpisivanju ugovora o suradnji s Knjižnicama grada Zagreba, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek i Gradskom knjižnicom Rijeka.
...

Skip to content