Snježana Božin

Knjižnica u zajednici i zajednica u knjižnici

...
Knjižnica Goethe-Instituta aktivno surađuje sa školama i fakultetima, prvenstveno u sklopu radionica informacijske i medijske pismenosti koje nudi. Radionice su besplatne i osmišljene tako da učenici i studenti upoznaju knjižnicu i njezin rad, Njemačku i njezinu kulturu, ali i da se bave aktualnim temama (npr. održivost, Fake News). U svemu navedenome naglasak je na paradigmi knjižnice u zajednici, dakle na knjižnici kao relativno zatvorenom sustavu uključenom u zajednicu i interakciji koja ide od knjižnice prema zajednici, a ne obrnuto.
...

Snježana Božin osnovnu i srednju školu završila je u Koprivnici. Završava kroatistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Još tijekom studija počinje raditi kao asistentica i prevoditeljica u Uredu za obrazovnu suradnju Republike Austrije i počinje se baviti književnim prevođenjem. Od 2004. do danas prevela je nekoliko romana, putopisa i knjiga za djecu i mlade austrijskih i njemačkih autorica i autora te dobila nekoliko priznanja. Od 2010. godine radi u knjižnici Goethe-Instituta Kroatien u Zagrebu, gdje je osim za koordinaciju knjižnice, programe i projekte iz područja knjižničarstva, zadužena i za poticanje književnosti i prevodilaštva, tako da svoj interes za književnost i jezik, i svoju ljubav prema bavljenju njima na najljepši način spaja u oba svoja profesionalna života.

Skip to content