Knjižnice OŠ

1. OŠ A. G. MATOŠA

Glavna 70

33514 ČAČINCI

Tel.: 033/684-006

Knjižničarka: Marija Blažević 

 

2. OŠ D. TRSTENJAKA

Čađavica bb

33523 ČAĐAVICA

Tel.: 033/544-129

Knjižničarka: Andrea Prelog

 

3. OŠ I. G. KOVAČIĆA

Gornje Bazje 131

33407 GORNJE BAZJE

Tel.: 033/786-150

Knjižničarka: Nikolina Gojević

 

4. OŠ GRADINA

Trg kralja Zvonimira 35

33411 GRADINA

Tel.: 033/784-159

Knjižničar: Luka Čiča 

 

5. OŠ MIKLEUŠ

Ivana pl. Zajca 4

33517 MIKLEUŠ

Tel.: 033/563-025

Knjižničar: Damir Vekić 

 

6. OŠ V. NAZORA

Zagrebačka 28

33518 NOVA BUKOVICA

Tel.:033/564-018

Knjižničarka: Eva Turza-Mitrović

 

7. OŠ I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ

Trg T. Ujevića 1

33515 ORAHOVICA

Tel.: 

 

8. OŠ P. PRERADOVIĆA

Trg kralja Tomislava 9

33405 PITOMAČA

Tel.: 033/782-245

Knjižničarka: Ksenija Grudić-Kukavica

 

9. OŠ E. KUMIČIĆA

D. Cesarića 24

33520 SLATINA

Tel.:

Knjižničarka: Melita Schmitz

 

10. OŠ J. KOZARCA

N.Š.Zrinskog 2

33520 SLATINA

Tel.: 033/551-214

Knjižničarka: Jelena Martinović

 

11. OŠ SUHOPOLJE

Trg kralja Tomislava 24

33410 SUHOPOLJE

Tel.: 033/771-048

Knjižničarka: Vlatka Valentić

 

12. OŠ A. CESARCA

V. Nazora 1

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Tel.: 033/716-033

Knjižničarka: Martina Kucljak, Martina Šalinger 

 

13. OŠ I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ

T. Ujevića 18

33000 VIROVITICA

Tel.: 033/726-071

Knjižničarke: Vesna Zvečić, Sanja Pajnić

 

14. OŠ V. NAZORA

T. Masaryka 27

33000 Virovitica

Tel.: 033/725-138

Knjižničari: Sonja Babić, Marina Aragović Švarbić

 

15. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Lj. Gaja 42

33000 Virovitica

Tel/Fax: 033/721-854

e-mail: os-virovitica-004@skole.t-com.hr

Knjižničarka: Marija Blažević

 

16.  KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI

Trg Ljudevita Patačića 3

33000 Virovitica

Tel.: 033/ 554 223

Knjižničarka: Alena Gladović

 

 17. OŠ VOĆIN

Trg Gospe Voćinske 2

33522 VOĆIN

Tel.: 033/565-124

Knjižničarka: Ljerka Medved

 

18. OŠ I. G. KOVAČIĆA

Školska 2

33513 ZDENCI

Tel.: 033/646-009, fax.: 033/646-613 

Knjižničarka: Eva Turza-Mitrović