Knjižnice OŠ

1. OŠ A. G. MATOŠA

Trg kardinala Franje Kuharića 3

33514 ČAČINCI

Tel.: 033/684-006

Mob.: 095 8595 857

Knjižničarka: Marija Blažević 

E-mail: mfindrik@gmail.com

 

2. OŠ D. TRSTENJAKA

Kolodvorska 1

33523 ČAĐAVICA

Tel.: 033/544-129

Mob.: 091 9596 667

Knjižničarka: Andrea Prelog Vujić

E-mail: andrea.prelog@gmail.com

 

3. OŠ I. G. KOVAČIĆA

Gornje Bazje 131

33407 GORNJE BAZJE

Tel.: 033/786-150

Mob: 098 9129 268

Knjižničarka: Nikolina Ferenčević

E-mail: nikolina.gojevic@skole.hr

 

4. OŠ GRADINA

Trg kralja Zvonimira 9

33411 GRADINA

Tel.: 033/784-159

Knjižničar: Luka Čiča

E-mail: knjiznica.osgradina@gmail.com

 

5. OŠ MIKLEUŠ

Školska 13

33517 MIKLEUŠ

Tel.: 033/563-025

Knjižničar: Dinko Vekić

E-mail: dvekic@yahoo.com, dinko.vekic@skole.hr

 

6. OŠ V. NAZORA

Zagrebačka 28

33518 NOVA BUKOVICA

Tel.:033/400-396

Knjižničarka: Eva Turza-Mitrović

E-mail: eturza@yahoo.com

 

7. OŠ I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ

Trg T. Ujevića 1

33515 ORAHOVICA

Tel.: 

Mob.: 095 8018 671

Knjižničarka: Marijana Čelig Hlobik

E-mail: marijana.celig@gmail.com

 

8. OŠ P. PRERADOVIĆA

Trg kralja Tomislava 9

33405 PITOMAČA

Tel.: 033/800-241

Knjižničarka: Ksenija Grudić-Kukavica

E-mail: kgkukavica@gmail.com

 

9. OŠ E. KUMIČIĆA

D. Cesarića 24

33520 SLATINA

Tel.: 033/551-213

Knjižničarka: Melita Schmitz

E-mail: melita3@gmx.de

 

10. OŠ J. KOZARCA

N. Š. Zrinskog 2

33520 SLATINA

Tel.: 033/401-419

Knjižničarka: Jelena Martinović

E-mail: jelena7795@gmail.com

 

11. OŠ SUHOPOLJE

Trg kralja Tomislava 26

33410 SUHOPOLJE

Tel.: 033/771-048

Mob.: 098 1774 659

Knjižničarka: Vlatka Valentić

E-mail: vvalent5@gmail.com

 

12. OŠ A. CESARCA

V. Nazora 1

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Tel.: 033/716-659

Knjižničarka: Martina Kucljak

E-mail: martina.kucljak@skole.hr

 

13. OŠ I. BRLIĆ-MAŽURANIĆ

T. Ujevića 18

33000 VIROVITICA

Tel.: 033/726-071

Knjižničarke: Vesna Zvečić, Sanja Pajnić

E-mail: vesna.zvecic@gmail.com, spajnic@gmail.com

 

14. OŠ V. NAZORA

T. Masaryka 27

33000 Virovitica

Tel.: 033/725-138

Knjižničari: Sonja Babić, Marina Aragović Švarbić

E-mail: sonja.babic2@skole.hr, marinaaragovic@gmail.com

 

15. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Nikole Tesle 4

33000 Virovitica

Tel/Fax: 033/721-854

Mob.: 095 8595 857

Knjižničarka: Marija Blažević

E-mail: mfindrik@gmail.com

 

16.  KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI

Trg Ljudevita Patačića 3

33000 Virovitica

Tel.: 033/ 554 223

Mob.: 098 9519 344

Knjižničarka: Alena Gladović

E-mail: alena.gladovic@gmail.com

 

 17. OŠ VOĆIN

Trg Gospe voćinske 2

33522 VOĆIN

Tel.: 033/565-324

Knjižničarka: Dajana Alinčić

E-mail: dajana.alincic@hotmail.com

 

18. OŠ I. G. KOVAČIĆA

Školska 2

33513 ZDENCI

Tel.: 033/646-009 

Knjižničarka: Eva Turza-Mitrović

E-mail: eturza@yahoo.com