Služba nabave i obrade

Služba nabave i obrade obavlja odabir knjižnične građe za nabavu, a zatim i stručnu obradu nabavljene knjižnične građe.

Osim tradicionalnih izvora znanja, informacija i razonode dakle knjiga, nabavljamo i periodičke publikacije (novine i časopise), audiovizualni građu (CD-ove, CD-ROM-ove, DVD-ove), građu za slijepe i slabovidne osobe i igračke.

Nabavom raznolike knjižnične građe nastoji se, u skladu s IFLA-inim i UNESCO-vim Manifestom za narodne knjižnice, osigurati osnovne uvjete za cjeloživotno učenje svih pojedinaca i društvenih skupina.

Nastojeći udovoljiti svim dobnim skupinama Knjižnica nabavlja raznovrsnu knjižničnu građu na sljedeće načine:

● Kupnja
● Otkup Ministarstva kulture RH
● Dar
● Zamjena / Naknada za izgubljene primjerke

Prilikom nabave nastojimo “osluškivati” potrebe korisnika koji nam se mogu i osobno obratiti ili zapisati svoje zahtjeve u Desideratu ili kartoteku želja.

Voditeljica Službe nabave i obrade: Danijela Crnčić, knjižničarka, danijela@knjiznicavirovitica.hr i nabava@knjiznicavirovitica.hr