Uvodna riječ ravnatelja

Dobrodošli na mrežne stranice i u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Virovitica! 

Osnovna zadaća naše knjižnice je zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja, promicati kulturu čitanja te obavljati druge javne aktivnosti s ciljem unaprjeđivanja ukupnog društvenog života zajednice. Opća svrha poslovanja je proizvesti uvjete za stvaranje dodatne vrijednosti za pojedinca, društvene skupine i zajednicu. Ona se ogleda u stvarnom i jasnom doprinosu procesu prikupljanja, izabiranja, sistematizacije, čuvanja i davanja na korištenje informacija, odnosno znanja kao prevladavajućeg resursa suvremenog inovativnog društva.

Povijest virovitičkog knjižničarstva je vezana uz Franjevački samostan i smatramo da seže na sam početak 18. st. Danas je knjižnica Franjevačkog samostana bogato opremljena specijalna knjižnica, 1992. uvrštena u Registar pokretnih spomenika kulture sa značajnim fondom rukopisnih i prvotiskanih knjiga na latinskom i njemačkom jeziku.

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica je službeno osnovana 1946. kao Narodna knjižnica, a nasljednica je bogate knjižnične i, prvenstveno čitaoničke tradicije u Virovitici. Od Narodne čitaonice iz 1866., Društva Kasino iz 1874., preko pučkih i radničkih čitaonica, čitaoničkih društava u 19. st. i Knjižnice Hrvatskog doma koja djeluje tijekom 2. svjetskog rata. Pedesetih godina Narodna knjižnica dobiva ime Gradska knjižnica do osamostaljenja 1990. (izlaskom iz sastava Centra za kulturu Virovitica) kada dobiva današnji naziv. Tijekom povijesti Knjižnica mijenja lokacije sve do 2007. godine i preseljenja u današnji prostor na 1000 m2 u centru Grada Virovitice. 

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica se, prema Standardu za narodne knjižnice u RH i broju stanovnika na području djelovanja svrstava u VI. tip knjižnica. Knjižnični fond iznosi oko 107.000 jedinica građe s godišnjom prinovom oko 4.000 novonabavljenih jedinica. Broj aktivnih korisnika Knjižnice (2023. godina) je oko 3.900. Ukupan broj članova je 10.100, s prosjekom dnevnih posjeta 105 korisnika. Knjižnicu koristi 17% stanovnika Županije. Dnevno posudimo oko 150 jedinica građe. Broj posjeta elektroničkim kanalima (katalog, mrežne stranice, društvene mreže, e-usluge) iznosi oko 98.000 u 2022. Zgrada Knjižnice se prostire na ukupno 1005 m2 i, načelno su u prizemlju sadržaji za djecu i mlade, a na katu za odraslu korisničku populaciju. Prema svim statističkim i normativnim pokazateljima Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ispunjava zadane standarde propisane važećim podzakonskim aktom, osim u dijelu veličine i opremljenosti knjižničnog spremišta, a tijekom 2022. i 2023. smo osigurali potpunu pokrivenost Županije knjižničnom mrežom – osnutak Bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije.

Misija
Osiguravamo nesmetano i demokratično korištenje knjižnične građe i usluga s ciljem ostvarivanja dodatne (intelektualne, duhovne i/ili praktične) vrijednosti kroz obrazovanje, informacijske usluge, znanstveni, stručni, umjetnički i osobni rad i razvoj, te cjeloživotno učenje. Unapređujemo očuvanje, izgradnju i promoviranje baštinskih fondova Knjižnice. Potičemo sveukupni razvoj knjižničarske struke kroz suradnju, stručno usavršavanje, otvorenost i uključivanje u nacionalne, europske i svjetske knjižnične sustave i mreže. Podupiremo kulturu čitanja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, promičemo sve oblike pismenosti kao osnove za ostvarivanje pojedinačnih i skupnih potencijala.

Vizija
Kao županijska matična knjižnica, kvalitetom svojih izvora i usluga doprinositi informacijskom, kulturnom, obrazovnom, gospodarskom, turističkom razvoju grada Virovitice i šire zajednice. Pristup znanju, informacijama i kulturi Knjižnica osigurava za sve generacije – omogućujemo uvjete za stjecanje potrebnih vještina i kompetencija, podupiremo razvitak pojedinca i društvenih skupina. Djelujemo kao treći životni prostor u zajednici, osiguravamo slobodu pristupa i izbora, potičemo inovativnost, kreativnost i humanističke vrijednosti. Nadalje, promičemo identitet grada, županije i nacije kroz upoznavanje korisnika i javnosti sa Zavičajnom zbirkom, tradicionalnim i suvremenim oblicima građe i usluga.

Hvala vam na interesu za #našuvašuknjižnicu, obećavamo da ćemo naše djelovanje usmjeriti i uskladiti s vašim potrebama. Korisnik i djelovanje u zajednici su okosnica i središte našega rada. To ostvarujemo kvalitetom informacijskih, kulturnih i obrazovnih usluga koje vam pružamo. Pozivamo vas da ih koristite, na taj način ćete utjecati na kvalitetu svog i života drugih ljudi. Hvala na povjerenju!

Robert Fritz, mag. bibl.