Zakoni, pravilnici, standardi

Zakoni

Pravilnici

  • Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u RH (NN 81/2021)
  • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)
  • Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
  • Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023)
  • Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Standardi