Zakoni i pravilnici

Zakoni

 • Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 98/2019)
 • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/9329/97)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (25/13, 85/15)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u RH (NN 81/2021)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu (NN 21/02)
 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (52/05)
 • Pravilnik o polaganju stručnih ispita (NN 21/99)

 

Standardi

 • Standardi za narodne knjižnice (NN 58/99)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)