Županijska matičnost knjižnice

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 9. Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), ministar kulture Božo Biškupić na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća i uz prethodnu suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa odredio je da Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica obavlja temeljnu djelatnost Županijske matične narodne knjižnice za narodne i školske knjižnice na području Virovitičko-podravske županije. Rješenje je stupilo na snagu 24. lipnja 2008. godine.

Voditeljicom Matične službe imenovana je Silvija Perić, viša knjižničarka.

Osnovne zadaće iz djelokruga matične djelatnosti su:

• stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
• praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, njihovog stanja i potreba
• savjetodavna pomoć knjižnicama s ciljem unaprjeđenja stručnog rada prema načelima suvremene knjižnične teorije i prakse
• savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica
• edukacija knjižničnih djelatnika
• sustavan rad na izgradnji mreže knjižnica u svrhu učinkovitog obavljanja knjižnične djelatnosti i dr.

Silvija Perić, voditeljica Matične razvojne službe VPŽ