Virovitička glazba jučer, danas, sutra

U sklopu programa Rokovo 2021., 15.8. (nedjelja) održano je predavanje na temu virovitička glazba jučer, danas sutra. Predavanje je ujedno i dio projekta “Uz Miku i Virku kroz zavičajnu zbirku”. Namijenjeno je osnovnoškolskoj djeci. Cilj spomenutog predavanja je približiti djeci činjenice o bogatoj glazbenoj baštini virovitičkog kraja te ljudima koji su za to zaslužni. Tijekom … Nastavi čitati Virovitička glazba jučer, danas, sutra